Van Dale

From Cncz
(Redirected from Van dale)
Jump to navigation Jump to search

Van Dale woordenboeken

Op alle oude door C&CZ beheerde MS-Windows PCs *met Windows XP* zijn de volgende van Dale woordenboeken beschikbaar:

  • Groot Woordenboek van de Nederlandse taal
  • Nederlands-Duits, Duits-Nederlands
  • Nederlands-Engels, Engels-Nederlands
  • Nederlands-Frans, Frans-Nederlands

Deze zijn automatisch vanuit MS-Word te gebruiken.

Op niet door C&CZ beheerde windows pc’s kan men deze woordenboeken gebruiken door de S schijf aan te koppelen en dan de clientinstallatie per woordenboek uit te voeren. Voor Duits is dat bijvoorbeeld S:\VanDale\Grote woordenboeken\Duits\client\setup.exe en voor het Groot Woordenboek der Nederlandse taal is dat S:\VanDale\Clients\Setup.exe.

  • Bekende problemen: Helaas treedt er zo nu en dan een vervelend probleem op met Word. De woordenboeken worden in Word toegevoegd d.m.v. template bestanden in C:\Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP\. Bij het opstarten van Word maakt deze in deze directory backup bestanden aan van de template bestanden (deze beginnen met ~$) en deze worden als Word normaal afsluit ook weer opgeruimd. Helaas gaat dat niet altijd goed en blijven deze ~$ bestanden in de STARTUP directory staan. Bij een volgende start van Word wil deze ook deze ~$ bestanden inlezen wat tot vervelende foutmeldingen leidt. Deze zijn onschuldig, Word blijft normaal werken, maar irritant. Op dit moment is dit alleen op te lossen door deze bestanden zelf te verwijderen.

  • Licentie: Nadat eerder al enkele faculteiten (waaronder FNWI) beperkte licenties afgesloten hadden, werd juli 2008 meegedeeld dat de UB een licentie heeft voor de woordenboeken Nederlands, Engels, Frans, en Duits.

Toegang via een web browser: Vandale woordenboeken Dit werkt alleen vanaf de Campus, via een vpn verbinding of via de proxyserver van de UB Vandale Woordenboeken