Macintosh

From Cncz
(Redirected from Software macintosh)
Jump to navigation Jump to search

OS X software

Om zelf te installeren op een zelfbeheerde Apple Mac computer

Te leen

Op dit moment is bij C&CZ op kamer HG03.055 de volgende OS X-software te lenen door medewerkers en studenten van de B-faculteit:

  • Office-suites, tekstverwerkers en toebehoren
    • Microsoft Office for Mac 2011 voor Mac OS X 10.6 of hoger UK/NL. Voor instellingsgebruik (op de campus, ook laptops van afdelingen).
  • Mathematische programmatuur:
    • Maple (Computer algebra)
    • Mathematica(Interactief systeem voor mathematische berekeningen van Wolfram Research.) Alleen voor afdelingen die meebetalen aan de licentie.
    • Matlab (`Matrix laboratory' voor interactieve wetenschappelijke berekeningen.). Alleen voor afdelingen die meebetalen aan de licentie.