Outlook adresboek

From Cncz
Jump to navigation Jump to search

Lees het volgende document over hoe het LDAP adresboek in te stellen en te gebruiken is: Media:Outlook-LDAP-Adresboek.pdf


Een 'outlook adresboek' moet bestaan. In principe kan een 'Personal Address Book' ook, maar wordt afgeraden omdat deze een extra bestand aanmaakt die niet bij een herconfiguratie van outlook automatisch meegenomen wordt, niet alle functionaliteit beschikbaar en minder intuitief werkt. New email -> To...Addressbook empty...
Bij de eigenschappen van de contactpersonenmap, moet bij de tab "Outlook Address Book" het vinkje "Show this folder as an e-mail Address Book" aan staan.
Ga in de menubalk naar "Tools -> E-mail Accounts..."
Selecteer onder "Directory" het keuzebolletje "View or change existing directories or addressbooks". Klik op [next].
Outlook addressbook, view existing.
Als je geen "Outlook Address Book ziet staan, klik dan op "Add...". Selecteer "Additional Address Books" en klik op "Next". View or change existing directories or address books
Selecteer bij "Additional Address Book Types" "Outlook Address Book" en klik op "Next". New Outlook addressbook
Je krijgt de melding dat je eerst Outlook af moet sluiten voordat het Outlook Adresboek werkt. Klik op "OK" en vervolgends "Finish". Herstart Outlook en ga dan verder bij het onderstaande punt. Restart Outlook
Klik rechts op de contacts-folder die je zichtbaar wilt hebben in het adresboek. Selecteer "Properties" en ga naar het tabblad "Outlook Adress Book". Vink "Show this folder as an e-mail Address Book" aan, en vul bij "name of the address book:" een naam in - deze zie je terug als adresboek-naam. Klik op "OK" Outlook Adress Book tabblad bij contacts