Mysql php security

Uit Cncz
Ga naar: navigatie, zoeken

Mysql en php, password protectie

Een veel gebruikte combinatie bij het maken van een website is php met mysql als database backend. Daarbij doet zich het probleem voor dat de website een connectie met de database moet kunnen maken. Daarvoor is een mysql account en wachtwoord nodig waar de webserver over moet kunnen beschikken. Een veel gebruikte constructie daarvoor is het opslaan van account naam en wachtwoord in een bestand ergens in de web-docs directory boom dat door het php script ingelezen wordt dat de connectie met de mysql server maakt. Dit is een erg onveilige oplossing omdat noodzakelijkerwijs dit bestand leesbaar moet zijn voor de webserver. Dat betekent op een webserver die meerdere websites host dat het bestand leesbaar moet zijn voor de user www, in de praktijk wordt er meestal voor gekozen het bestand leesbaar te maken voor de wereld. Dat betekent dat iedereen die een Science login heeft dit bestand kan lezen als hij/zij weet waar te kijken. Daarnaast is er het risico dat het bestand via de webserver opvraagbaar is.

Er is een oplossing voor dit probleem, i.p.v. een wachtwoord in een bestand te zetten kun je je wachtwoord versleutelen met behulp van een voor de website specifieke geheime sleutel. In de php code waarmee je de connectie met de mysql server maakt vervang je de regel waarin je het wachtwoord zet:
$admin-password = "plaintextwachtwoord";
door
## EXTRA constructie om wachtwoord te beveiligen
require_once( "passwd-crypt.inc.php" );
$admin_password = decrypt("VERSLEUTELD WACHTWOORD");
waar "VERSLEUTELD WACHTWOORD" natuurlijk vervangen moet worden door de versie die je van C&CZ hebt ontvangen. Denk eraan dat als deze toewijzing in een class gebeurt je de toewijzing in de constructor van de class moet plaatsen. Kopieer de onderstaande tekst in een bestand passwd-crypt.inc.php


<?php

function hex2bin($hexdata) {
$bindata = '';
for ($i=0;$i<strlen($hexdata);$i+=2) {
$bindata.=chr(hexdec(substr($hexdata,$i,2)));
}
return $bindata;
}

function decrypt($crypted_admin_password) {
// secret krijg je van Apache uit website specifiek vhost file
$secretkey = $_SERVER["SECRET"];

$td = mcrypt_module_open('rijndael-256', '', 'ecb', '');

mcrypt_generic_init($td, $secretkey, NULL);
$admin_password = rtrim( mdecrypt_generic($td, hex2bin($crypted_admin_password)), '\0');
mcrypt_generic_deinit($td);
mcrypt_module_close($td);

return $admin_password;
}

?>


Indien je van deze constructie gebruik wilt maken stuur dan een mail naar Postmaster [1] met vermelding van de database en website waarvoor je dit wilt.