Medewerkers huisstijl

Uit Cncz
Ga naar: navigatie, zoeken

RU Huisstijl Informatie

Algemene informatie is te vinden op de RU huisstijl site.

In september 2004 is de nieuwe RU-huisstijl ingevoerd waarbij de naam en logo van de universiteit is veranderd en dus ook de lay-out van alle drukwerk. Voor MS-Word-toepassingen zijn centraal, in opdracht van de Eenheid Communicatie, sjablonen en handleidingen ontwikkeld. Het gebruik daarvan wordt hieronder besproken. Door C&CZ is een RU huisstijl LaTeX-briefstijl ontwikkeld. Binnen ICIS zijn templates ontwikkeld voor RU-huisstijl LaTeX-presentaties, die ook op de C&CZ Linux systemen beschikbaar zijn in /usr/local/share/texmf/tex/latex/rustyle/.

RU Briefstijl voor Word, nieuwe versie (4.1) van december 2005

Koppel op de volgende de netwerkshare \\software-srv\software aan:

 • Verkenner -> Extra -> Netwerk verbinding maken. Station: S (of een andere beschikbare drive letter). Map: \\software-srv\software. Vink aan "Opnieuw verbinding maken bij inloggen".

Open de zojuist gemaakte netwerkshare..

In de directory RU-Huisstijl bevinden zich drie handleidingen aangeleverd door het ISC(vroeger UCI): Een Installatie handleiding, een Gebruikershandleiding en een Conversiehandleiding. Deze laatste is alleen van belang als je met een eerdere versie van de sjablonen hebt gewerkt.

Lees beide handleidingen door, met name de gebruikershandleiding geeft uitleg over de verschillende sjablonen die aangeboden worden. Hieronder volgt kort hoe je de sjablonen voor jezelf werkend kunt krijgen.

In de directory RU-Huisstijl staan 9 .dot files en twee .ini bestanden.

RU_Badge.dot      RU_Etiket_Large.dot   RU_Settings.ini
RU_Brief.dot      RU_Fax.dot       RU_VisiteKaartje.dot
RU_COG.dot       RU_Huisstijl.dot    RU_WithCompliments.dot
RU_Brief_MM.dot     RU_User_Settings.ini

Om de huisstijl voor de eigen afdeling te kunnen gebruiken, moeten de bestanden gekopieerd worden naar een voor de gebruiker zelf schrijfbare directory. Dit kan zijn je eigen homedirectory (H-schijf), een voor de eigen afdeling schrijfbare netwerkdisk of een directory op de lokale PC.

Eenmalige actie (zie in de Installatiehandleiding, Instellingen per gebruiker, pagina 3): Open in Word een leeg document, selecteer in de menubalk achtereenvolgens de menuopties: Extra -> Sjablonen en invoegtoepassingen -> Toevoegen. Blader naar de directory waar je RU_Huisstijl.dot naar toe hebt gekopieerd. Selecteer het bestand RU_Huisstijl.dot.

Word 2010: Ga naar Bestand -> Opties -> Invoegtoepassingen; selecteer Word-invoegtoepassingen in het drop-downmenu 'Beheren' en klik op 'Start'. Klik in het pop-upvenster 'Sjablonen en invoegtoepassingen op 'Toevoegen'; blader naar de directory waar je RU_Huisstijl.dot naar toe hebt gekopieerd. Selecteer het bestand RU_Huisstijl.dot.

Vervolgens moet je Word afsluiten. Deze stap zorgt ervoor dat de Huisstijl sjablonen het bestand RU_Settings.ini kunnen vinden waarin adresgegevens etc. worden opgeslagen. Het is essentieel dat RU_Settings.ini in de directory staat waar RU_Huisstijl.dot staat.

Mocht deze stap niet lukken dan zal dat waarschijnlijk komen omdat de Macro Veiligheidsinstellingen het gebruik van ongetekende macro's niet toestaat. Open dan in Word menuoptie Extra -> Macro -> Veiligheid en stel deze in op Gemiddeld. Dan zal er iedere keer als je een sjabloonbestand gebruikt een dialoog verschijnen die je expliciet vraagt of je de macros wilt aanzetten ja of nee.

Nieuw in deze versie is dat de macro's getekend zijn middels een certificaat. Dat biedt de mogelijkheid dit certificaat voorgoed toe te voegen aan de lijst van vertrouwde certificaten zodat je daarna de Macrobeveiliging weer op hoog kunt zetten en dat je de sjablonen voortaan kunt gebruiken zonder dat je telkens toestemming moet geven. Ga daartoe als volgt te werk: in de beveiligingswaarschuwing-dialoog klik je op "Details" en in de dialoog die dan verschijnt klik je op "Certificaat weergeven", vervolgens kies je "Certificaat installeren". Klik vervolgens een paar keer op "Volgende" in de "wizard Certificaat importeren". Kies tenslotte in de Macrobeveiliging-dialoog op deze bron altijd vertrouwen en daarna kun je de macrobeveiliging weer op hoog zetten.

Voer vervolgens stap 4 van de Installatiehandleiding uit, open RU_COG.dot (Word 2010: klik rechtsboven op 'Invoegtoepassingen') en kies uit het menu RU Huisstijl de optie Edit User Ini Folder, vul in het dialoogvenster het volledige pad in naar waar je de huisstijl bestanden hebt gekopieerd. Klik op wijzigen en sluit af. Daarna kun je de adresgegevens van de afdeling of dienst invullen. Deze worden dan bewaard in het bestand RU_User_Settings.ini in de zojuist opgegeven directory.

Voor de RU huisstijl met Office2007 is een aparte pagina.

Vanaf hier kun je verder de Gebruikershandleiding volgen. De persoonlijke profielen die je maakt, worden opgeslagen in RU_User_Settings.ini, wees dus voorzichtig met dit bestand.