Matlab

Uit Cncz
Ga naar: navigatie, zoeken

Matlab

Matlab, een `matrix laboratory' voor interactieve wetenschappelijke berekeningen van The Mathworks Inc. is een geïntegreerd pakket, het combineert numerieke berekeningen, data-visualisatie en een programmeertaal.

Licentie

Een aantal afdelingen binnen de RU betaalt mee aan de door C&CZ afgesloten netwerklicentie voor het gebruik van Matlab. Als men meebetaalt aan de licentie, kan men software en installatiesleutels van Matlab voor Linux, Mac of MS-Windows, ook voor oudere versies van Matlab) krijgen van C&CZ systeembeheer.

Deze netwerklicentie met veel toolboxen kan alleen door computers die aan het Internet zitten gebruikt worden. Voor standalone gebruik kan men proberen een gratis alternatief als Scilab of Octave te gebruiken. Een licentie voor gemiddeld 1 gelijktijdige Matlab-gebruiker kost EUR 241,- ex BTW aanschaf. Het gemiddelde over een jaar wordt hierbij bepaald door van elke week het maximum aantal gelijktijdige gebruikers te tellen. Deze maxima worden dan over het jaar gemiddeld. Onderhoud kost afhankelijk van het aantal gebruikers, ca EUR 50,- per jaar per licentie.

Als een afdeling structureel gebruik maakt van Matlab, maar nog niet meebetaalt, kan men contact opnemen met Astrid Linssen. Het gebruik wordt op de license server gelogd. Achteraf wordt opgeteld wat het gemiddelde piekgebruik per week van elke groep is geweest, dit hoort overeen te stemmen met het aantal aangeschafte licenties. Dus zal tijdens het hoogste piekgebruik een afdeling meer licenties gebruiken dan men aangeschaft heeft, maar dat is door de gedeelde netwerklicentie geen probleem, omdat niet alle afdelingen op dezelfde tijd hun piekgebruik hebben.

Op de door C&CZ beheerde machines met MS-Windows of Linux is Matlab beschikbaar.

Online Matlab cursus

Als uw afdeling een Matlab-licentie heeft en u wilt Matlab interactief leren met de Matlab Academy (Mathworks Training Services), ga dan naar de Matlab Academy en maak een account aan met een e-mailadres dat eindigt op: @science.ru.nl, @donders.ru.nl, @pwo.ru.nl, @let.ru.nl, @fm.ru.nl, @ai.ru.nl, @socsci.ru.nl of @ru.nl en gebruik de Activation Key die C&CZ kan verstrekken.

Installatie op een Windows PC

  • Zet de license.dat, die je via mail van C&CZ ontvangen hebt, ergens op je harde schijf. Zelf een license.dat maken, kan bv. met Kladblok/Notepad, door het bestand op te slaan als Type: "alle typen" en Naam: "license.dat". De inhoud van die license.dat bestaat uit 2 regels die er ongeveer zo uit zien:

    SERVER matlabnew.science.ru.nl .... .....
    USE_SERVER

  • Stop de software DVD erin of kopiëer de GEHELE inhoud van een Matlab-map uit de netwerk-schijf \\install\install\science ergens naar de harde schijf van je PC. Als je eerst het zip-file uit moet pakken, doe dat dan met 7-ZIP. Pak de 32-bits of 64-bits Windows installer, afhankelijk van je OS. Je kunt zien welk OS je hebt, door rechts te klikken op Computer en dan te kijken bij Eigenschappen.

  • Kies "Install manually without using the Internet".
  • Klik op "I have the File Installation Key"
  • Geef de 'File Installation Key' die je via mail van C&CZ ontvangen hebt, van de vorm:
     ?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????-?????
  • Kies "Typical Installation"
  • Wijs de map waar je de license.dat bewaard hebt, aan.
  • Daarna zou de installatie vanzelf moeten gaan.

Installatie op een Linux PC

  • Neem contact op met C&CZ voor de huidige licentiefiles (kort en lang) en File Installation Key.
  • Wordt evt. root
  • mkdir /usr/local/matlab
  • mkdir /usr/local/matlab/etc
  • cp -p license.dat /usr/local/matlab/etc/license.dat
   De license.dat ziet er ongeveer zo uit (2 regels!):
     SERVER matlabnew.science.ru.nl ...
     USE_SERVER
  • cd /usr/local/matlab
 • Als je installeert vanaf het netwerk:
  • Kopieer de software naar je harde schijf en unzip het zip-bestand.
  • Als je de unzipped files kopieert naar een andere dir, zorg dan dat je permissie behoudt door gebruik te maken van: cp -p
 • Als je installeert van DVD:
  • Voer the DVD in en mount /mnt/cdrom als dat niet automatisch gebeurt.
 • Start de Linux installer, bijvoorbeeld met: ./install
  • Kies om te installeren '*without* using the internet'.
  • Accepteer de licentie.
  • Geef de "File Installation Key" die je van C&CZ ontvangen hebt.
  • Kies bij "installation type" de optie "typical".
  • Kies om te installeren in de default installation folder.
  • Geef nu het pad naar de license.dat die je van C&CZ ontvangen hebt. Dit pad is: /usr/local/matlab/etc/license.dat
 • Als je graag Matlab opstart door simpelweg "matlab" in een terminal te typen, dan kan je dat voor elkaar krijgen door een link te maken. Aangenomen dat je je de "default installation folder" hebt gebruikt, kan je deze link maken via (check ook versie nummer): sudo ln -s /usr/local/MATLAB/R2012a/bin/matlab /usr/bin/matlab

Bekende problemen:

You elected not to overwrite the contents ...

Als je de foutmelding krijgt: "You elected not to overwrite the contents of the current installation folder. ..." dan ben je waarschijnlijk vergeten ook de "*common*" files van de Install-schijf te kopiëren.

Ubuntu 11.04 installatie

Bij het draaien van het install script, stopt mogelijk de installatie meteen met een dergelijke melding:

/lib/libc.so.6 missing

Dit kan worden opgelost door het maken van een symbolic link:

$ (32 bit) sudo ln -s /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6 /lib
$ (64 bit) sudo ln -s /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 /lib

Ubuntu 11.10 installatie

Bij het opstarten van matlab zie je mogelijk een dergelijke fout-melding:

/lib64/libc.so.6: not found

Dit kan worden opgelost door het maken van een symbolic link:

$ (64 bit) sudo ln -s /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 /lib64

Toolkit problemen na upgrade naar nieuwe versie

Een toolkit lijkt te ontbreken, maar de oorzaak is een Matlab zoekpad dat niet bijgewerkt is voor de nieuwe versie. Zie Mathworks help1 en Mathworks help2. Een snelle fix, in Matlab is:

restoredefaultpath; matlabrc

Redhat / Fedora Linux installatie

Als je de foutmelding krijgt:

/media/MATHWORKS_R2008A/update/bin/glnx86/xsetup:
error while loading shared libraries:
libXp.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory

installeer dan de ontbrekende software via iets als:

root# yum install libXp.so.6


Firewalls

 • Als men achter een firewall zit, moeten 2 poorten naar de server opengezet worden: 1 waar de server op luistert en 1 return portnumber. C&CZ kan die portnumbers vertellen, ze kunnen wijzigen bij upgrades.