Install share

Uit Cncz
Ga naar: navigatie, zoeken

Veel campuslicentie software die door studenten en medewerkers van FNWI gebruikt mag worden, is te vinden in de install directory van C&CZ servers.

Op een Windows PC, kan de share aangekoppeld worden via de service \\install-srv.science.ru.nl\install. Op een Mac gebruik command-K in de Finder en voer het pad smb://install.science.ru.nl/install in. Op een beheerd Unix/Linux systeem kan men deze schijf terug vinden onder /vol/install/science.

Gewoonlijk zijn netwerkschijven direct beschikbaar vanuit het RU interne netwerk, bedraad of draadloos. Van buiten de RU is een VPN-tunnel noodzakelijk om een netwerkschijf te kunnen koppelen.

Meestal kan men deze software direct vanaf de install share installeren. Vaak is een licentiecode nodig, die via mail naar postmaster verkregen kan worden. Elk softwarepakket heeft eigen licentievoorwaarden. Soms is gebruik alleen op RU-computers toegestaan, soms ook thuisgebruik door studenten.

  • Navigeer op deze netwerkschijf naar de science map en dan naar een software pakket naar keuze.
  • Installeer nu de gekozen software, meestal door 'setup.exe' uit te voeren.
  • Vaak is een licentiecode nodig, die via mail naar postmaster verkregen kan worden.

Software beschikbaar vanaf de install share

Name Version Category Description On CD/DVD Run from network share Available for Linux Standard for Windows Frequently installed Optionally installed Windows Linux OS X
ATLAS.ti
7
8
ArcGIS 10.3.1 Een GIS (geographic information system) voor het werken met kaarten en geografische informatie
EndNote RU-Style-files RU-Style voor EndNote
Euroglot Professional 8.3c
F-Secure Misc Antivirus software
Filemaker FileMaker Pro is a cross-platform relational database application
16
17
Maple Computer algebra system
Maple_Maple2017
Mathematica 11.2.0 Mathematica is a symbolic mathematical computation program
11.3.0
Matlab R2017a
R2018a
R2018b
Mendeley 1.17.11 Mendeley is a desktop and web program for managing and sharing research papers, discovering research data and collaborating online.
MestreNova Scientific Mnova is a multipage, multivendor, multitechnique and multiplatform analytical chemistry software suite designed for NMR mass spectrometry.
Microsoft Office 2010 Office Office pakket van Microsoft
2013
2016
OCSNG Agent 2.3.1.1 Open Computers and Software Inventory
Origin 2018
Putty SSH client
RU Huisstijl 3.0 Office RU-Huisstijl sjablonen voor Microsoft Office.
4.1
4.2 (MS Office 2010)
SPSS 25
SafeExamBrowser 2.2.0
Windows 10 Operating system made by Microsoft
2008R2
2012R2
7
8
XP