Helpdesk

From Cncz
Jump to navigation Jump to search

Contactinformatie

helpdesk:

telefoon (024 36) 20000

sysadmin:

telefoon (024 36) 53535

Wij zijn gehuisvest in het Huygensgebouw, ruimtenummer HG00.051. De ingang bevindt zich in de centrale straat op de begane grond, naast gang 5 tegenover de liften.


De afdeling is normaal gesproken bezet op werkdagen van 8.30 tot na 18.00 uur. Het algemene H&I nummer wordt in principe altijd opgenomen gedurende deze uren.


Volgens een internationale afspraak moet elk netwerkdomein een "postmaster" kennen die aan hem/haar gestuurde elektronische post altijd vrij snel leest. Aan deze fictieve persoon kunnen alle vragen gesteld worden over e-mail adressen en netwerkgebruik. C&CZ gebruikt dit e-mail adres ook als een adres voor alle soorten procedures die te maken hebben met het computergebruik binnen de B-faculteit, zoals het aanvragen van nieuwe logins, het verwijderen van logins en het wijzigen van quota.