GDI

From Cncz
Jump to navigation Jump to search

Ontwikkelingen ICT dienstverlening

Per 1 september 2013 is het GDI met het UCI opgegaan in het ICT Servicecentrum (ISC).

Vier jaar eerder, op 1 september 2009 werd GDI (Gebruikersdienst ICT) gevormd uit de voormalige Computer Ondersteuningsgroepen (COG's) van de verschillende faculteiten en clusters van onze universiteit. Vanwege de bijzondere rol van ICT voor FNWI bleef C&CZ als facultaire ICT-dienst bestaan.

Op grond van een besluit van het College van Bestuur worden RU-breed alle standaard werkplekken ondergebracht bij GDI. De overige ICT diensten bij FNWI blijven in beheer bij C&CZ. Ook de dual-boot Linux/Windows onderwijs pc's blijven de komende jaren in beheer bij C&CZ.

Overname OBP PC's

Medio september 2011 is gestart met de overname van de werkplekken bij P&O. Daarna zijn ook de PC's bij de overige stafafdelingen: IHZ, FEZ, CVI, OWC en FB/Faculteitsbureau overgedragen aan GDI.

Overzicht dienstverlening werkplekbeheer

Er is een overzicht gemaakt van de dienstverlening door GDI met een vergelijking met de huidige dienstverlening door C&CZ en globaal de fasering van de migratie. Hierin wordt ook beschreven op welke punten de dienstverlening van GDI en C&CZ elkaar raken en welke afspraken daarover zijn gemaakt. Tenslotte wordt de GDI onderwijs-PC geschetst inclusief de aandachtspunten die er nog zijn. Dit rapport is beschikbaar in PDF format.