FoxIt PDF Reader

From Cncz
Jump to navigation Jump to search

Het programma FoxIt PDF Reader kan gebruikt worden als alternatief voor Adobe Reader, het is een gratis programma om PDF-bestanden te bekijken en te printen. FoxIt is te vinden op de S-schijf in de map "FoxIt-PDF-Reader", waar ook een handleiding in PDF formaat te vinden is.

Een reden om soms Adobe Reader niet te gebruiken is dat Adobe Reader 8 PostScript produceert waar de PostScript engine in de HP 4250/4350 printers niet mee overweg kan, zelfs niet na een firmware upgrade. Daarom heeft C&CZ voor de meeste HP4250/HP4350 printers de (langzamere) PCL-driver als standaard driver ingezet in plaats van de PS-driver.

Er kunnen problemen voorkomen met het openen van PDF bestanden op computers die geen beheerde werkplek zijn indien FoxIt als standaard staat ingesteld. Als er geen Network Drive naar de S-Disk is, of als er nog niet op ingelogd is, dan krijg je een foutmelding. Oplossing hiervoor is ,indien er geen Network Drive is, om die aan te maken, of om de S-Disk te openen en eventueel in te loggen.