Eudora

Uit Cncz
Ga naar: navigatie, zoeken

Eudora kan, net als de meeste andere mailsoftware, op 2 manieren connectie maken met de post.science.ru.nl mailserver

 1. middels een POP account, met als kenmerk dat mailberichten naar de PC gehaald worden
 2. of gebruikmakend van een IMAP account, waarbij mail juist op de server blijft staan en waar een mailbox ook door anderen gebruikt kan worden.

Achteraf kan een POP account altijd omgezet worden in een IMAP account. Hieronder wordt eerst een POP account gemaakt, dat daarna omgezet wordt in een IMAP account.

Start Eudora en maak een extra Eudora email account:


 • Kies in het menu Tools -> Personalities


Klik nu met de rechter muisknop in het linker venster, onder Dominant in achtergrond:


 • Kies: New -> Create a brand new email account
 • Klik op Next
 • Vul in: Personality Name: Post
 • Klik op Next

 • Vul in: Your Name: Xandra Yvette Zeetersen
 • Klik op Next
 • Vul in: Email Address: X.Zeetersen@science.ru.nl
 • Klik op Next
 • Vul in: User Name: xandraze
 • Klik op Next

 • Vul in: Incoming Server: post.science.ru.nl
 • Vul in: Type of server: POP
 • Klik op Next

 • Vul in: Outgoing Server: smtp.science.ru.nl
 • Vink aan: Allow authentication
 • Klik op Next en Finish

In het linker venster is nu het account zichtbaar onder Post. Klik hierop met de rechter muisknop:


 • Kies: Properties -> Tabblad Generic Properties
 • Kies bij: Secure Sockets when Sending -> If Available, STARTTLS
 • Kies: Tabblad Incoming Mail
 • Kies bij: Secure Sockets when Receiving -> Required, Alternate Port
 • Sluit af met OK


Klik in het linker window wederom Post met de rechter muisknop:

 • Kies: Check Mail
 • Vul het wachtwoord in bij Password:


Afhankelijk van de versie van Eudora kan een en ander zonder probleem werken of er verschijnt een foutmelding Server SSL certificate Rejected. In dat geval klik hierin op Yes. Selecteer in het rechter window wederom Post met de rechter muisknop:


 • Kies: Properties -> Tabblad Incomming Mail
 • Klik op: Last SSL Info
 • Klik op: Certificate Information Manager
 • Selecteer het certificaat van de GTE Cybertrust en eventueel Radboud Universiteit Nijmegen Certificaat
 • Klik op: Add To Trusted
 • Sluit af met Done en 2 keer OK


Eudora is nu goed ingesteld voor het ophalen van berichten van de post.science.ru.nl. Het gebruik van IMAP in plaats van POP is eenvoudig in te stellen:


Klik in het rechter window Post met de rechter muisknop:

 • Kies: Properties
 • Kies in: Tabblad Incoming Mail -> IMAP
 • Sluit af met 2 keer OK


Controleer de werking door in Menu Tools:

 • Kies: Mailboxes
 • Klik op + voor Inbox


Wanneer nu de Spam en Virus mailfolders verschijnen is de IMAP verbinding op orde.