Dhz

From Cncz
Jump to navigation Jump to search

DHZ: Doe-Het-Zelf selfservice voor Science logins

Door in te loggen op de Doe-Het-Zelf website kan men de instellingen van de Science login bekijken en de meeste instellingen ook wijzigen.

  • Op de hoofdpagina staat o.a. het studentnummer of personeelsnummer, het pad van de eigen homedirectory netwerkschijf en de persoonlijke e-mail adressen.

  • Door wachtwoord te kiezen, kan het wachtwoord worden gewijzigd. Het nieuwe wachtwoord moet uit minstens 6 tekens bestaan en dient tenminste 1 teken te bevatten dat geen letter en geen cijfer is. Het wachtwoord wordt o.a. gebruikt voor het aankoppelen van netwerkschijven en netwerkprinters, voor het Science draadloze netwerk, voor het ophalen van e-mail van een mailserver van C&CZ, voor het versturen van authenticated smtp en voor het aanpassen van de wiki via de OpenID service.

  • Door lijsten te kiezen, kan men zien tot welke e-mail lijsten men behoort. Alleen lidmaatschap van mailman mailinglists kan niet worden getoond. Door een geselecteerde lijst te bekijken, is te zien welke mailadressen er verder in voor komen, wat het spambloknivo van de lijst is en wie de eigenaren van de lijst zijn (mits er eigenaren zijn). Een eigenaar van een lijst kan mailadressen van de lijst halen en nieuwe toevoegen en zelfs nieuwe eigenaren toevoegen.

  • Door groepen te kiezen, kan men zien tot welke Unix groepen (voor toegang tot netwerkschijven, mappen of websites) men behoort. Door een geselecteerde groep te bekijken, is te zien wie er verder lid is van die groep en wie de eigenaren van de groep zijn (mits er eigenaren zijn). Een eigenaar van een groep kan loginnamen aan de groep toevoegen of van de groep verwijderen en zelfs nieuwe eigenaren toevoegen.

  • Door profiel te kiezen, is het mogelijk om een zgn. zwervend profiel aan en uit te zetten voor het domein NWI en/of B-FAC. Een zwervend profiel zorgt ervoor dat allerlei instellingen van programma's en het bureaublad bewaard worden bij uitloggen. Bij inloggen op een andere pc worden deze instellingen weer opgehaald.

  • Door printen te kiezen, ziet men het budget voor afdrukken op de door C&CZ gebudgetteerde printers. Ook ziet men de laatste 20 printopdrachten van het budget en de momenteel actieve printopdrachten op alle printers. Als men van meerdere printerbudgetten kan afdrukken, kan men het standaardbudget instellen. Eigenaren van een budgetgroep kunnen ook bijhouden wie er mag afdrukken van het budget en bij welke waarde van het printbudget een alarmmail gestuurd moet worden. Een budgetgroep kan meerdere eigenaren hebben en een bestaande eigenaar kan zelf eigenaren toevoegen en verwijderen.

  • Door doorsturen te kiezen, kan worden ingesteld dat mail naar (maximaal twee) mailadressen wordt doorgestuurd en of men dan nog een lokale kopie wil houden. N.B.: vanaf 14 oktober 2008 wordt extern doorgestuurde mail op spam gefilterd, om te voorkomen dat onze mailservers op zwarte lijsten komen.

  • Door shell te kiezen, is de loginshell te kiezen die men krijgt bij het inloggen op door C&CZ beheerde Linux machines.