Cncz:Algemeen voorbehoud

From Cncz
Jump to navigation Jump to search

Disclaimer

Voor de goede orde zij vermeld dat hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie op onze wiki zo accuraat mogelijk te houden, er geen rechten aan kunnen worden ontleend en dat C&CZ alle verantwoordelijkheid voor schade die direct of indirect ontstaat door het gebruik van deze service van de hand wijst.