Categorie:Telefonie

Uit Cncz
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

De C&CZ sectie Telefoonbeheer is uw aanspreekpunt voor veel zaken die met telefonie(spraakcommunicatie) te maken hebben, zoals groepsschakelingen, voicemail, verhelpen van storingen aan de centrale, de telefoonlijnen en de digitale en analoge toestellen welke door telefoonbeheer geleverd worden, abonnementen, verhuizen van aansluitingen/toestellen en nieuwe aansluitingen. C&CZ Telefoonbeheer houdt zich niet langer bezig met de levering van GSM/mobiele telefonie, DECT-toestellen en faxen.

Storingen

Storingen kunt u aanmelden via de ISC website of het mailadres Zij zullen zorgen dat de melding op de juiste plek terechtkomt.

IP Telefonie (IPT)

Het ISC heeft een nieuwe telefooncentrale ingericht op basis van IP Telefonie. Dat is een techniek waarbij telefoontoestellen met de centrale zijn verbonden via het data-netwerk. Hiertoe zijn alle vaste telefoontoestellen op de campus vervangen door een IPT toestel.

Vodafone Wireless Office (VWO)

De SKU heeft een contract met Vodafone afgesloten voor het gebruik van de Vodafone Wireless Office mobiele bedrijfstelefonie.

Keuze

VWO en IPT zijn dus alternatieve telefonie-oplossingen voor medewerkers. De afdelingen kiezen zelf per medewerker/toestel/locatie voor IPT en/of VWO. Dit is een geschikt moment voor afdelingen om hun telefoniebehoefte te bezien en evt. te herzien. Op de telefonie-website van de RU is uitgebreide informatie beschikbaar over IPT en VWO: functionaliteit, kosten, handleidingen, enz. Via de FNWI telefoon-contactpersonen van de afdelingen begeleidt C&CZ de afdelingen met de keuze. De migratie naar IPT en de mogelijke instellingen daarbij worden begeleid door C&CZ. Aanvragen voor VWO lopen RU-breed via het ISC, die ook verantwoordelijk is voor de ondersteuning.

Uitrol

IPT is volledig uitgerold. VWO is als dienst beschikbaar. Abonnementen en toestellen kunnen via het ISC worden aangevraagd. 

Doorbelasting

ISC Telefoonbeheer verzorgt de doorbelasting van de telefoonkosten en geeft alle afdelingen via E-mail inzicht in telefoonkosten.


Telefoon- en emailgidsen van FNWI, RU en RadboudUMC zijn online te raadplegen.

Mutaties

Nieuwe aansluitingen, verhuizingen van aansluitingen, mobiele telefoons, aanschaffen en opheffen van abonnementen en het wijzigen van instellingen kunt u aanvragen via de telefooncontactpersoon van uw afdeling. Deze melden op hun beurt via E-mail of de ISC Website de mutaties bij het ISC. Overigens is het niet langer nodig om verhuizingen aan te vragen voor het verplaatsen van de vaste Mitel telefoons. Die werken in ieder voor data (computer, Internet) geactiveerd outlet. Als u een toestel verplaatst zal deze na het opstarten gewoon zijn eigen nummer en instellingen behouden.

Door op afdelingsniveau de eigen abonnementen te laten beheren kunt u uw telecomkosten bewaken!

Meer informatie


Pagina’s in categorie "Telefonie"

Deze categorie bevat de volgende 4 pagina’s, van in totaal 4.